Podivín

Basa sama 2 takty
 
Všichni předehra 8 taktů
 
Mezihra 8 taktů
 
1. sloka 16 taktů
Vedle v domě kdysi v suterénu bydlel podivín
Malý tmavý byt měl plný klecí s ptáky, podivín
Daleký přístav na stěně, stále se díval zasněně
Pustil gramofón a tančil, podivín
 
Mezihra
 
Sólo 8 taktů
 
Mezihra
 
2. sloka
Vedle v domě kdysi v suterénu bydlel podivín
Malý tmavý byt měl plný klecí s ptáky, podivín
Daleký přístav na stěně, stále se díval zasněně
Pustil gramofón a tančil, podivín
 
Sólo
 
Mezihra
 
Mezihra
 
Hmi