Kryté vozy

Širou stepí kryté vozy jedou

aby našly zemi lidem svým

písně pionýrů je tam vedou

kde země patří statečným

 

Mezitím Indiáni tiše meditují

mezitím Indiáni v klidu meditují

o harmonii – o harmonii

v klidu meditují

 

A když hvězdy z nebe na Zem hledí

táborové ohně planou tmou

kolem nich Indiáni sedí

a zpívaj tu píseň neznámou

 

Čekáme na změnu

čekáme na změnu

čekáme na změnu...