Andělíček

Včera pozdě navečer

někdo zaklepal na dveře a vešel

Byl to někdo s krásnýma zlatýma očima

Byl to někdo s krásnými modrými vlasy

 

U dveří se posadil

skoro jsem se polekal

ještě dřív než promluvil

co řekl to bych byl nikdy nečekal

 

Řekl:

Už dlouho dlouho o Tobě víme

už dlouho dlouho na Tebe se díváme

už dlouho dlouho i když spíš či usínáš

už dlouho dlouho držíme u Tebe stráž

nejsi sám, nejsi sám...